Är kött verkligen en så stor miljöbov?

Veganismen breder ut sig, bönder hotas av djurrättsaktivister och det sägs att till och med hundar och katter är miljöbovar till den rådande växthuseffekten. Men hur ska man tänka kring det hela?

Kött är en av våra viktigaste järn- och proteinkällor och djuren inom livsmedelsproduktionen hjälper till att beta markerna öppna. Landskapet skulle på många håll växa igen utan betesdjuren och den biologiska mångfalden mår bra av naturbetesmarker.

Djuren producerar även gödsel som kan användas till gödsling av odlingsmark och till biogasframställning.

Att dra ner på köttkonsumtionen kan dock minska risken för tjocktarms- och ändtarmscancer och ur hälsosynpunkt behöver vi inte äta lika mycket kött som vi faktiskt gör idag.

Nu för tiden finns det klimatcertifierat kött, vilket innebär att bonden har minskat ner på utsläppen av växthusgaser. Kött från djur som är uppfödda på foder som inte besprutats är ett ekologiskt alternativ som minskar giftutsläppen.

Kornas matsmältning ger metangas som bieffekt, vilket innebär att ett kilo benfritt nötkött producerar 23-39 kilo växthusgaser. Det är tio gånger så mycket som ett kilo kyckling, Gris och kyckling orsakar inte lika mycket metangas som nöt och lamm, så valet av kött kan ha en viss klimatpåverkan. Djurproduktionen står för nästan 15 % av de globala utsläppen av växthusgaser. Det är inte bara djuren i sig, utan även deras foder som bidrar till utsläppen. En stor del av köttproduktionens utsläpp står fodret för, särskilt kyckling och gris.

De senaste 20 åren har en kraftig ökning av sojaodling skett. Sojaproteinfoder är vanligt att ge till produktionsdjuren. Tar man ny avskogad mark till odlingen frigörs stora mängder kol som varit bunden i marken, och detta påverkar klimatet.

Transport av djur, kylda transporter av kött och fodertransporter bidrar också till utsläpp, men å andra sidan blir det transportutsläpp på fair trade och ekologiska varor från andra delar av världen också.

Om man inte vill bli vegetarian eller vegan för klimatets skull kan man ändå i största möjliga mån välja närproducerade och ekologiska svenska produkter. Även små val hjälper miljön.

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *