Sverige och klimathotet

Klimatkrisen kommer, om den inte stoppas, drabba oss med ett blötare och varmare och på vissa ställen torrare klimat. SMHI säger att temperaturen i Sverige ökar mer än genomsnittet för jorden. Växtsäsongen blir längre men fler översvämningar och lerskred väntar. Stormar och skogsbränder kommer att kosta stora summor.

Ett varmare hav ger minskad mängd zooplankton som är en viktig föda för torsklarver bland annat. Mer regn ger fler näringsämnen som spolas ut i vattendragen och det ger större problem med algblomning.

Invasiva arter av svampar och skadeinsekter kan få lättare att breda ut sig och skadedjur som mårdhund och vissa typer av fästingar kan bli problem.

Öland kan mer eller mindre få ett varmt och torrt medelhavsliknande klimat om redan 30 år och förhöjda nivåer av havsvatten kan inom 100 år göra Mälaren till saltvattenshav. Mer än 300 öar i Stockholms skärgård hotar att försvinna och Mälaren som dricksvattendepå är ett minne blott.

Skåne hotas av kraftiga stormar och översvämningar till följd av höjd havsnivå.

Trädgränsen flyttas uppåt och det är inte säkert vi har något kalfjäll kvar om 100 år. Kungsleden kan vara kantad av barr- och björkskog och övrig skog hamnar i mjukare mark och blir mer stormkänslig. Detta var bara ett axplock av vad som kan hända, det finns mycket mer.

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *