Hotet mot den biologiska mångfalden

Idag talas det allt oftare om klimathotet som människans stora utmaning men ett lika stort hot är hotet mot den biologiska mångfalden. Utrotningen av arter leder på sikt till att människors livsmedelsförsörjning och tillgång till rent vatten hotas.

Genom exploateringen av orörda naturområden för att utvinna resurser till människan försämras den biologiska mångfalden. Därför är det viktigt att inte alltid köpa nya produkter utan istället reparera det som gått sönder. Alla kan hjälpa till genom att exempelvis köpa teknikdelar till sin nuvarande telefon istället för att kasta den. På så sätt förlängs telefonens livslängd och belastningen på planetens resurser minskar. Även om det kan tyckas att det inte spelar någon roll vad du gör har det ändå betydelse om alla skulle göra på samma sätt.

Varför är det viktigt med biologisk mångfald?

En varierande natur med ett rikt djurliv skapar inte bara välbefinnande för människor utan är även helt grundläggande för mänsklig överlevnad. Genom den biologiska mångfalden skapas ekosystemtjänster som exempelvis pollinering. Skulle det inte finnas insekter som skötte pollineringen av fruktträd och andra växter hade ca 30 % av det som människor äter försvunnit.

Den biologiska mångfalden skapar även andra typer av ekosystemtjänster varv några är klimatreglering och översvämningsskydd. Den biologiska mångfalden behövs med andra ord även i kampen för klimatet! Dessutom skapar den biologiska mångfalden odlingsbar mark och behövs även för att ta fram läkemedel.

Utrotning av miljon arter

Den biologiska mångfalden minskar i ett oroväckande högt tempo och mellan en halv och en miljon arter riskerar att snart vara helt utrotade. Förändringen för att stoppa utrotningen behöver främst ske på politisk nivå men även varje individ spelar roll. Genom att börja odla i en kolonilott eller anlägga en trädgård som bin och andra pollinerande insekter älskar går det att dra sitt lilla strå till stacken. Varför inte slippa besväret med att klippa gräset i trädgården och istället anlägga en blomsteräng? När du slappar i hängmattan kan du dessutom klappa dig själv på axeln för att du bidrar till den biologiska mångfalden!

Klimatkampen hot mot biologisk mångfald

Klimathotet är en av de viktigaste utmaningarna i världen för närvarande men tyvärr kan åtgärder för att begränsa temperaturhöjningen leda till att hotet mot den biologiska mångfalden ökar. När de fossila bränslena avvecklas och byts mot produktion av biobränsle minskar ytan för djur och natur. För att kunna odla biobränsle krävs nämligen stora arealer av mark. I framtiden kommer det att bli svåra avvägningar när klimathotet ställs mot hotet mot den biologiska mångfalden.

Klimathotet och hotet mot den biologiska mångfalden behöver med andra ord diskuteras samtidigt för att inte den ena kampen ska ske på bekostnad av den andra. Nya lösningar och idéer från både individer, politiker och stora miljöorganisationer kommer att behövas.

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *