Amerikaners syn på klimatförändringar

Vi lever just nu i en värld där vi får se allt fler effekter av klimatförändringar. Överlevnaden för bland annat Arktis, korallreven och småöar i haven står på spel då jordens temperatur ökar. Detta är dock bara en av de många delar som påverkas av klimatförändringar, och om vi inte tar tag i problemet kan det få förödande konsekvenser för vår planet. Men hur ser amerikaner på klimatförändringar?

Donald Trump och klimatet

Man kan anta att åsikterna hos en president också speglar de åsikter som presidentens väljare själva står för. Detta kan då ses som ett problem då Donald Trump, en man med många tvivelaktiga påståenden och uttalanden, valdes till president i det amerikanska valet år 2016. Trump har gång på gång uttalat sig på ett arrogant sätt om klimatförändringarna genom att kalla dem obefintliga och en bluff. Om detta är vad han verkligen tycker är dock svårt att veta då han även har uttalat sig förstående gentemot klimatförändringarna, samt agerat emot dem i sitt förflutna. Vad Donald Trump egentligen anser spelar egentligen ingen roll då hans agerande under sin tid som president säger sig självt. År 2017 berättade Trump exempelvis att USA skulle hoppa av Parisavtalet, som är ett internationellt klimatavtal.

Som jag nämnde tidigare så kan man anta att många av de som röstade på Trump delar hans åsikter om klimatförändringarna. Men vi får inte glömma att 48,5 % av rösterna under det amerikanska valet 2016 inte gick till Trump, vilket innebär att det finns många människor som ej delar hans uppfattning om den pågående klimatkrisen. I årets amerikanska val så lyckades Trump inte bli omvald. Nu återstår att se vilka förändringar som kommer att ske gällande klimatet när president Joe Biden har makten.

Enkäter om klimatförändringar

Enkäter är ett bra och enkelt sätt att ta reda på vad en grupp människor har för åsikter om något genom att svara på ett antal frågor. För att skapa en digital enkät kan du använda dig av enkätverktyg, som hjälper dig att skapa snygga enkäter och enkätundersökningar. Jon Alexander Krosnick är chef för forskargruppen för politisk psykologi vid Stanford University. Han är även professor i statsvetenskap, kommunikation och psykologi. Krosnick har sedan år 1997 genomfört flera enkäter för att ta reda på vad amerikaner anser om problem som är associerade med klimatförändringar. Vad gäller amerikaner som anser att global uppvärmning är extremt personligt viktigt, så var det endast 9 % som tyckte så i oktober år 1997. I augusti 2020 var det istället 25 % som ansåg att global uppvärmning är extremt personligt viktigt. Detta visar på en ökning som innebär att fler och fler amerikaner börjar bry sig allt mer om klimatförändringarna.

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *