Klimatförnekare

Vi läser ofta stora löpsedlar om klimathotet, och ibland även en debattartikel här och där som kanske säger rent ut att klimathotet är överdrivet. Vad menar då dessa så kallade klimatförnekare?

En del menar att det inte är växthusgaserna som är onormala och farliga, utan rent naturliga för en så stor population av människor. De menar att den stora globala nedskräpningen är värre och betydligt mer onormal. Det sägs att alla alarmerande rapporter är skrämselpropaganda, teorier istället för fakta samt att världsledande forskare fuskar med sina resultat.

Vissa klimatskeptiker menar att det handlar om makt och politik och att forskarna har sett en nisch att sko sig på och leverera resultat och teorier som betalar sig för forskaren.

Det är inte så vanligt att klimatförnekarna pratar om den globala uppvärmningens faktiska existens utan mer om huruvida uppvärmningen är människans fel och om det kommer att få negativa konsekvenser.

Klimatförnekare har även organiserat sig i större grupper, här i Sverige är Stockholmsinitiativet den största gruppen. Klimatförnekarna är ofta från olika vetenskapsförnekande grupper som politiker, NGO, religiösa samfund, industrier och företag. Fossilindustrin har ju ingen framtid utan fossila bränslen, så att de inte är de främsta förespråkarna av klimathotet kan man lätt förstå.

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *