Hur påverkas människan?

Det sägs att vi står inför en katastrof om vi inte nollar våra utsläpp av växthusgaser till år 2070. De fossila koldioxidutsläppen måste helt upphöra redan 2050. Klimatförändringar förutspås medverka till att ohälsa och sjukdomar hos fattiga människor sprids snabbare. Skördar minskar och slås oftare ut helt av torka eller väderkatastrofer. Detta leder till hungersnöd. Fler kommer att söka föda från haven, varvid en utfiskning kan ske. Den globala uppvärmningen kan leda till att korallrev och tropiska fiskbestånd försämras. I tropiska områden är många helt beroende av lokalt fiske och om fisken försvinner blir det brist på mat.

Uppvärmning av haven orsakar även massförflyttning av fiskbestånd och marina organismer, och det leder också till sänkt produktivitet på fiskenäringen.

Eftersom glaciärerna smälter snabbare blir det en ökad risk för en höjning av havsnivån. Detta ger förändrade ekosystem och förändrade försörjningsmöjligheter för människor i de utsatta områdena. När isar och snötäcken smälter kommer mer hav och land fram. Det är mörkare färger och alla vet vad det innebär att sätta sig i en varm bil med svart skinnklädsel på sommaren. Det är varmt och bränns. Det är likadant med hav och land. Mörka ytor suger åt sig värme och med fler mörka ytor på jorden riskerar temperaturen att stiga ännu mer. Olika öar i Indiska Oceanen och Stilla Havet har redan idag höjda havsnivåer och några av öarna kan försvinna helt.

Stormar, värmeböljor och översvämningar, så kallat extremväder, har femdubblats sedan 70-talet. Följderna av extremväder och stormar kan bli utslaget elnät, sanitära olägenheter, förorenat dricksvatten och förstörda skördar bara för att nämna något. Under det senaste decenniet har man i Europa dessutom sett en ökning av dödsfall relaterade till extremtemperaturer, så det är inte bara fattiga länder i tredje världen som påverkas.

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *